Implantologija

Implantologija je najmlađa grana dentalne stomatologije koja u posljednjih deset godina ima brzi napredak.

Implantati su titanski usadci koji se pomoću kirurškog zahvata ugrađuju u čeljusnu kost. Titan je visokokompatibilan materijal, stoga ga organizam jako dobro prihvaća. Svaki pacijent stariji od 18 godina podoban je za usadnju implantata ukoliko ne boluje od neke kronične bolesti, dijabetesa ili osteoporoze.

Za savršen osmijeh koristimo implantate proizvođača Nobel Biocare te White Sky Implant System.


Rezervirajte termin dolaska online!